سازمان مردم نهاد هما

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی
حقوق بشر از دیدگاه حقوقدانان ایرانی
 
حقوق بشر از دیدگاه حقوقدانان ایرانی

بعد از بیان این دو نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق، به چند نمونه از تعاریفی که در آثار
 
حقوقدانان ایرانی به چشم می خورد اشاره می کنیم:
 
«حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که
 
بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.»
 
«برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه،
 
برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانائی خاصی به او اعطا می کند
 
که حق می نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود.»

 

 
حق عبارت است از: « قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده » است.
 
همانطور که ملاحظه می شود این تعاریف کم و بیش متاثر از نظریه اول می باشد.
 
در این جا برای مزید فایده یکی از تحلیلهای معروف در مورد ماهیت حقوق را که در اوائل
 
قرن بیستم بیان شده و بسیار مورد استناد و نقد واقع شده و می توان گفت
 
نقطه شروع تحلیلهای بعدی بوده، به اختصار بیان می کنیم.
 
این تحلیل به بررسی جملاتی می پردازد که در آن مفهوم حقوق بکار رفته است.


پایگاه تحلیلی و خبری آوای شهروند

مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

کد امنیتی رفرش