سازمان مردم نهاد هما

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی
حقوق بشر از دیدگاه نفع یا مصلحت

حقوق بشر از دیدگاه نفع یا مصلحت


در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام » بیان شده و امروزه دانشمندانی چون «لیونز» ،
 
«مک کورمیک » ، «راز» ، «کمپبل » و دیگران از آن حمایت می کنند،
 
هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخی منافع
 
و مصالح متعلق به او تلقی می شود.

 

به عبارتی، حقوق منافعی است که قواعد تنظیم کننده روابط، برای اشخاص تضمین کرده است.

 

مثلا «الف » زمانی دارای حق است که از اجرای یک تکلیف ملازم با آن، منتفع می گردد

 

و یا «الف » زمانی می تواند حقی داشته باشد که حمایت یا پیشبرد نفع متعلق

 

به او مورد شناسایی قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفی برای سایرین وضع گردد.

 

این نظریه فاقد برخی انتقادات مربوط به نظریه اول است ولی اشکالی که

 

در آن به نظر می رسد این است که منافع ناشی از حق است و نه عین آن.

 

به عبارت دیگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقی است که برای آنان

 

در نظر گرفته شده است. ابتدا باید حقوقی برای افراد منظور گردد

 

و آنگاه منافع ناشی از آن مورد تضمین و شناسایی واقع شود.

 

البته در مورد حقوق منتسب به حیوانات و مظاهر طبیعت باز این پرسش وجود دارد

 

که دارندگان چنین حقی، چه منافعی می توانند داشته باشند.

 

 

پایگاه تحلیلی خبری آوای شهروند

مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

کد امنیتی رفرش